Welkom!

Welkom bij de logopediepraktijk van Christina Brandenburg: Hét adres voor beter spreken, eten en slikken in Groningen met extra tijd en aandacht.

Met 20 jaar beroepservaring (in Duitsland en Nederland) en een specialisatie als sliktherapeut (dysfagie-therapeut) en OMFT-therapeut heb ik veel deskundigheid rond om eten, drinken en communiceren opgedaan. Ik combineer het beste aan therapieën en kennis uit beide landen.

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Kwaliteitsregister-Nr 99913246291